info

Lachgas is tegenwoordig een populaire toevoeging aan veel feestjes en evenementen, maar wat is lachgas nou precies en wat gebeurt er als je dit neemt? Op deze pagina lees je alles over de werking, gebruikswijze en risico’s van lachgas. Wij geven je ons advies over het gebruik, en alle risico’s die daaraan verbonden zijn.
Kortom, bij ons vind je alle informatie die je nodig hebt om verantwoord te genieten van lachgas!

Wat is lachgas?

Lachgas, oftewel distikstofmonoxide (N2O) is een kleur- en geurloos gas. Lachgas wordt al 150 jaar gebruikt als licht narcosemiddel in ziekenhuizen, tegenwoordig ook als kortdurende pijnstiller in ambulances en bij de tandarts. Dit type lachgas bestaat uit 50% distikstofoxide (lachgas) en 50% O2 (zuurstof), ook wel medische lachgas genoemd. Lachgas wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als drijfgas voor slagroom in de voedselindustrie en in de auto- en motorsport industrie voor het vergroten van het vermogen van verbrandingsmotoren. Deze variatie van lachgas is voor technisch gebruik en is niet gemengd met O2 (zuurstof) en heeft daardoor een hoger distikstofoxide gehalte. Medische lachgas is het meest verantwoord voor consumptie, dit omdat de aanwezigheid van O2 (zuurstof) de kans op gebrek aan zuurstof in het lichaam en de hersenen minimaliseert.

Geschiedenis & introductie van lachgas

In het jaar 1772 werd lachgas voor het eerst in de recreatieve vorm gebruikt door Sir Humphry Davy, hij gebruikte het gas vanwege de plezierige werking ervan. In 1776 beschreef hij uitgebreid zijn sensationele beleving na inademing ervan. Hij geloofde dat lachgas een genezende werking had. Deze ontdekking werd toendertijd niet erkend door medici.
Na deze ontdekking eind 18e eeuw werd het gas een populaire kermisattractie, waar het middel zowel voor plezier als door kwakzalvers werd aangeboden. Dat het middel goed werkt als pijnstiller werd al snel ontdekt, en werd daarna ook als medisch hulpmiddel gebruikt.
In het jaar 1844 werd het gas voor het eerst gebruikt in een medische omgeving door Horace Wells, een Amerikaanse tandarts, die experimenteerde met het gas bij het trekken van een verstandskies. Rond 1860 werd de inhalatie methode populair onder de tandartsen. In 1867 werd deze methode geïntroduceerd in europa door Gardner Quincy Colton, een medicijnman en medisch wetenschapper, die zich had verdiept in de werking van lachgas als verdovingsmiddel.
In 1868 werd het gas voor het eerst gemengd met Zuurstof (O2) door E. Andrews, waardoor het gegeven kon worden aan patiënten zonder risico op zuurstofgebrek.
Het gas werd populairder in de medische wereld. rond 1880 begonnen ook verloskundige het mengsel van lachgas en zuurstof te gebruiken bij bevallingen om de pijn te verminderen.
Maximilian Neu gebruikte als eerste rotameters voor een accurate verhouding tussen lachgas en zuurstof in 1910. Een paar jaar later werd apparatuur uitgevonden door Wilhelm Knipping die zuurstofsaturatie (graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën of slagaders gebonden is, aangegeven in percentages) van patiënten kon monitoren zodat de kans op hypoxie (zuurstofgebrek) werd geminimaliseerd.

Gebruikswijze van lachgas in de recreatieve vorm

Lachgas gebruik je op een recreatieve manier door middel van een ballon. Het gas wordt vanuit een gasfles (cilinder) of patroon, via een cracker of slagroomspuit, in een ballon gespoten. De lachgas wordt daarna via de ballon in- en uitgeademd.
Een gebruiker mag lachgas nooit rechtstreeks vanuit een cilinder, patroon, slagroomspuit of cracker inhaleren. Lachgas is ijskoud waardoor kans bestaat op bevroren lippen, neus, stembanden of longen.
Bij het in- en uitademen van de lachgas vanuit een ballon dient men, na 3 of 4 keer geïnhaleerd te hebben, af te wisselen met frisse lucht via de neus of mond. Dit om onnodig zuurstoftekort of zuurstofgebrek te voorkomen, en de kans op om- of flauwvallen te verkleinen. Gebruik van lachgas kan onder andere duizeligheid veroorzaken dus zorg dat je zit of ligt tijdens het inhaleren ervan.
Het afwisselen van lachgas en frisse lucht zorgt ook voor een beter effect volgens ervaring van vele gebruikers.

De trip

0 – 20 seconde:
Na een paar keer in- en uitademen van de lachgas via een ballon reageert het lichaam al snel op het gas.
20 – 30 seconde:
Het effect treedt op als gevolg van een tijdelijk zuurstoftekort en ontstaat er een lichte roes. De waarneming verandert, beelden worden wazig en geluiden klinken vertraagd en vervormd. Soms wordt er gelachen, vandaar de naam.
30 – 60 seconde:
Het gevoel bereikt een piek moment waarop de effecten het meest waarneembaar zijn. De opkomst van de effecten duren gemiddeld 1 minuut. De effecten van lachgas kunnen tot 5 minuten aanhouden en bouwen langzaam af waarna het is uitgewerkt.

Psychische effecten van lachgas tijdens de trip

 • Dromerige roes
 • Kortdurend euforisch gevoel
 • Lachbuien
 • Geluiden vervormen en lopen in elkaar over
 • Bewustwording van onbewuste gedachten
 • Bewustwording van onbewuste gevoelens
 • Mogelijke hallucinaties
 • Mogelijk gevoel van angst
 • Mogelijk gevoel van onrust

Fysieke effecten van lachgas tijdens de trip

 • Lichte versnelling van de ademhaling
 • Lichte versnelling van de hartslag
 • Verdoofd gevoel
 • Slappe ledematen
 • Ongecoördineerde bewegingen
 • Mogelijk gevoel van misselijkheid
 • Mogelijk gevoel van duizeligheid
 • Mogelijke hoofdpijn
 • Mogelijk moeite met evenwicht
Wat doet lachgas in je lichaam

Na het inhaleren van het lachgas komt het via de longen in de bloedbaan terecht. Het hart verspreid het lachgas via het bloed naar de hersenen en andere organen. Eenmaal in de hersenen blokkeert het gas de glutamaatreceptor. Het gas heeft een remmend effect op de werking van het centrale zenuwstelsel.Glutamaat is de belangrijkste neurotransmitter en werkt stimulerend op andere zenuwcellen. Glutamaat receptoren zijn verspreid over alle delen van de hersenen, ze zijn in overmaat aanwezig in de hersenschors. Daardoor zijn deze betrokken bij veel processen die in de hersenen plaatsvinden. Lachgas remt de werking van glutamaat tijdelijk, waardoor de manier van waarnemen tijdelijk verandert. Zicht wordt wazig en geluiden lijken te vervormen en te vertragen. De effecten houden 1 tot 5 minuten aan en zijn daarna uitgewerkt. Het gas wordt voor een deel weer uitgeademd. Wat niet uitgeademd wordt, wordt (na ongeveer 1 uur) uitgescheiden door de nieren.

Risico’s

Tegenwoordig sluiten steeds meer jongeren en jongvolwassenen zich aan bij de groep gebruikers. Op een verjaardag, een festival, of op minder bijzondere gelegenheden wordt steeds vaker lachgas gebruikt. Maar welke risico’s brengt een ballon vol lachgas met zich mee? En wanneer is het verstandig om het niet te doen? Hieronder hebben we de risico’s op een rijtje gezet.

 • Lachgas in combinatie met middelen zoals alcohol, Ketamine, GHB of andere verdovings- en narcosemiddelen of opiaten zoals Morfine en Heroïne versterken het verdovende effect van lachgas. Dit kan voor gezondheidsproblemen zorgen en wordt afgeraden.
 • Bij inademing van lachgas rechtstreeks uit het patroon, slagroomspuit of tank is er kans op bevriezing van longen, neus, stembanden en lippen.
 • Lachgas inhaleren bij verkoudheid is gevaarlijk. Lachgas is samengeperst en zet daarna uit. Door de extra druk op het hoofd is er kans op een gesprongen trommelvlies. Het kan leiden tot oorpijn maar kan ook blijvende gehoorschade opleveren.
 • Door een zuurstoftekort bestaat de kans op flauwvallen, verlies van evenwicht en hoofdpijn. Soms leidt het zelfs tot bewusteloosheid.
 • Na het inhaleren van lachgas kunnen gebruikers uren erna nog onoplettend zijn. Deelname aan het verkeer wordt nadrukkelijk afgeraden tijdens en na het inhaleren van lachgas.
 • Bij herhaaldelijk gebruik, vaak maanden of jaren, treedt er een tekort aan vitamine B12 op. Vitamine B12 wordt door distikstofoxide geïnactiveerd, dit kan leiden tot neurologische en/of hematologische aandoeningen (bloedarmoede). Signalen hiervan zijn: tintelingen in het lichaam, duizeligheid, ledematen voelen verdoofd en pijnscheuten (vooral in voeten en handen)
 • Veganisten lopen een verhoogd risico bij het inhaleren van lachgas door een tekort aan vitamine B12, dit omdat B12 voornamelijk uit vlees- en zuivelproducten wordt gehaald.
 • Bij het gebruiken van lachgas uit patronen kan ervoor zorgen dat er minuscule stukjes metaal van het patroon in de ballon terechtkomen. Er is niet bekend wat dit betekent voor de gezondheid.
 • Lachgas inhaleren tijdens zwangerschap kan nadelige effecten op de ongeboren vrucht hebben, zoals zuurstoftekort.
 • Het gebruik van lachgas is voor zover onderzocht niet carcinogeen (kankerverwekkend).
Onze tips en adviezen over gebruik van lachgas


Lachgas is leuk en dat willen we graag zo houden. Hier leest u onze handige tips en adviezen over het gebruik van lachgas.

 • Wij raden lachgas in combinatie met drank en/of drugs sterk af!
 • Zorg bij gebruik van lachgas dat je psychisch en lichamelijk gezond bent. Dit minimaliseert de gezondheidsrisico’s.
 • Zorg dat je je in een omgeving bevindt waar je je op je gemak voelt.
 • Inhaleer lachgas uitsluitend vanuit een ballon.
 • Ga zitten of liggen vóór het inhaleren van de lachgas, dit verkleint de kans op ongelukkige valpartijen.
 • Adem af en toe tijdens het gebruik van lachgas, gewone lucht in door je neus. Dit vermindert kans op flauwvallen, zuurstoftekort en -gebrek.
 • Adem niet meer dan 3 of 4 keer achter elkaar in een ballon met lachgas, dit is genoeg voor het lichaam om de gas op te nemen. Hoe meer er in de ballon geademd wordt, hoe meer zuurstofgebrek er optreedt waardoor de gezondheidsrisico’s toenemen.
 • Stop met inhaleren van het lachgas bij optreden van hoofdpijn of misselijkheid.
 • Gebruik niet meer dan 5 tot maximaal 10 ballonnen per gelegenheid. Wij raden aan om niet meer dan 1 keer per maand lachgas te gebruiken. Dit beperkt de gezondheidsrisico’s en houdt het gebruik verantwoord.
 • Wij raden sterk af om deel te nemen aan het verkeer tijdens of na het consumeren van lachgas.

Voldoe jij aan een van de volgende punten? Dan adviseren wij je extra voorzichtig om te gaan met lachgas i.v.m. verhoogde gezondheidsrisico’s.

 • Bij een tekort aan vitamine B12.
 • Bij Addison Biermer (Opnamestoornis vitamine B12).
 • Bij ziekte van Crohn (chronische ontstekingen van maag- en darmkanaal).
 • Als je vegetariër of veganist bent.
 • Bij hartstoornissen.
 • Bij een verlaagde bloeddruk (als gevolg van hartfalen).
 • Bij Sikkelcelziekte (rode bloedlichaampjes met een afwijkende vorm).
 • Bij gebruik van Benzodiazepinen (slaappillen, kalmeringsmiddelen, pammetjes).

Hieronder heeft Event Ballon een lijst opgesteld met scenario’s waarin wij gebruik van lachgas sterk afraden. Dit i.v.m. te hoge gezondheidsrisico’s.

 • Bij een al geconstateerd vitamine B12 tekort.
 • Tijdens de zwangerschap.
 • Bij bewustzijnsstoornissen.
 • Bij heftige hoofdpijn, daling van gezichtsscherpte, verhoogde druk van het hersenvocht en neurologische uitvalsverschijnselen zoals uitval van motoriek, gevoel, spraak of gezichtsvermogen.
 • Bij regelmatig gebruik van beademing met medicinale zuurstof.
 • Bij mogelijke sprake van ophoping van lucht of gas in het lichaam, bijvoorbeeld: onbehandelde pneumothorax (ophoping van lucht in de borstholte), klaplong, longemfyseem (beschadigde longblaasjes waardoor zuurstof niet goed wordt opgenomen) en caissonziekte (duikersziekte, belletjes stikstof in de bloedvaten waardoor de bloedsomloop wordt verhinderd).
Onderzoek

Er zijn een verschillende instanties die onderzoek hebben gedaan naar het gebruik van lachgas, waaronder het Trimbos instituut. Het Trimbos-instituut is een onafhankelijke kennisinstituut die vanuit de overheid opdracht hebben gekregen om onderzoek te doen naar lachgas. Zij leveren een maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het gebruik van tabak, alcohol en drugs om de kwaliteit van leven te verbeteren. Hieronder vindt u een aantal lachgas gerelateerde artikelen van het Trimbos-instituut.

Factsheet lachgas

Onderzoeksrapport, Roes met een luchtje.

RIVM in samenwerking met NVWA