FAQ

Wat is lachgas?

Lachgas, oftewel distikstofmonoxide (N2O) is een kleur- en geurloos gas. Lachgas wordt al 150 jaar gebruikt als licht narcosemiddel. Tegenwoordig is lachgas een erg populaire partydrug. Adem je het in, dan vermindert je bewustzijn. Je ervaart minder angst en pijn en hebt niet meer zo goed in de gaten wat er om je heen gebeurt. Je voelt je ontspannen, een beetje alsof je alcohol gedronken hebt.

Hoe gebruik je lachgas?

Lachgas gebruik je op een recreatieve manier door middel van een ballon. Het gas wordt vanuit een gasfles (cilinder) of patroon, in een ballon gespoten. De lachgas wordt daarna via de ballon in- en uitgeademd.
Neem lachgas nooit rechtstreeks vanuit een cilinder, patroon, slagroomspuit of cracker. Lachgas is ijskoud waardoor er kans bestaat op bevroren lippen, neus, stembanden of longen.
Bij het in- en uitademen van de lachgas vanuit een ballon dient men, na 3 of 4 keer geïnhaleerd te hebben, af te wisselen met frisse lucht via de neus of mond. Dit om onnodig zuurstoftekort of zuurstofgebrek te voorkomen, en de kans op om- of flauwvallen te verkleinen. Gebruik van lachgas kan onder andere duizeligheid veroorzaken dus zorg dat je zit of ligt tijdens het inhaleren ervan. Het afwisselen van lachgas en frisse lucht zorgt ook voor een beter effect volgens ervaring van vele gebruikers.

Wat zijn de gevaren van lachgas?

Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Op korte termijn kan ditleiden tot hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, misselijkheid, gevoelloosheid, tintelingen, evenwichtsstoornissen of concentratiestoornissen. Hierdoor is er een verhoogd risico op valpartijen.

Kan ik lachgas gebruiken in combinatie met drugs en/of alcohol?

Lachgas in combinatie met drugs en/of alcohol wordt afgeraden. Door lachgas te combineren met middelen zoals alcohol, GHB, ketamine of andere verdovende middelen wordt het verdovende effect versterkt. Dit vergroot de risico’s op bijvoorbeeld vallen en duizeligheid. Lachgas in combinatie met andere tripmiddelen zoals speed, XTC of MDMA kan leiden tot een zeer intense trip. Dit kan als beangstigend of overweldigend worden ervaren, en vergroot de kans op een bad trip.

Is gebruik van lachgas strafbaar?

Nee, dat is het niet. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is op dit moment niet strafbaar. Lachgas valt sinds 1 april 2016 onder de warenwet.

Kan je een bad trip krijgen van lachgas?

Ja, dat kan. Dat kan zich uiten in het gevoel van bewustzijnsverlies, en ongecontroleerde bewegingen. Vaak hoor je dan een harde knal of piep. De kans op een bad trip wordt vergroot bij heftig gebruik, als je uitgeput bent, in combinatie met alcohol of drugs, of wanneer andere belangrijke factoren een negatieve effect hebben op je gemoedstoestand. De omgeving speelt ook een grote rol. Zorg altijd dat je je op je gemak voelt. Overmatig gebruik van lachgas kan ook zorgen voor misselijkheid de volgende dag.

Wat is de minimumleeftijd voor gebruik van lachgas?

Er is geen wettelijke minimumleeftijd voor gebruik van lachgas. Maar omdat de effecten bij een onvolwassen brein nog niet bekend zijn wordt een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder geadviseerd.

Kan je verslaafd raken aan lachgas?

De kans op verslaving is niet groot. Wel is bekend dat een ballon van leidt tot meerdere ballonnen. Als men over verslaving spreekt, gaat het grotendeels over geestelijke verslaving. Lichamelijke verslaving komt weinig voor. Bij personen die makkelijk toegang hebben tot lachgas zoals tandartsen, kan verslaving wel voorkomen. Lachgas kent geen tolerantie, je lichaam went er dus niet aan.

Is lachgas een drug?

Nee, lachgas is geen drug. Lachgas valt niet onder de opiumwet, waar bijvoorbeeld cannabis wel onder valt. Lachgas valt sinds 1 april 2016 onder de voedsel- en warenwet.

Hoeveel lachgas ballonnen kan ik gebruiken zonder gezondheidsrisico’s?

Gebruik van lachgas ballonnen brengt altijd risico’s met zich mee. Wil je geen risico lopen, gebruik dan geen lachgas. Het exacte aantal lachgas ballonnen wat leidt tot gezondheidsproblemen is niet concreet te benoemen. Geadviseerd wordt een maximum van 10 ballonnen per gelegenheid per maand. Bij gebruik in deze mate zijn er geen nadelige gezondheidseffecten te verwachten.

Is gebruik van lachgas in combinatie met antibiotica gevaarlijk?

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met lachgas. Check of er geen bijwerkingen zijn van de antibiotica, want bij een gemoedstoestand waarin je je 100% fit voelt neemt de kans op vervelende bijwerkingen van drugs e.d. toe. Zit je lichamelijk of geestelijk niet lekker in je vel? Dan is er meer kans op een bad trip.

Wie is er verantwoordelijk bij recreatief gebruik van lachgas?

De aanbieder is er verantwoordelijk voor het product, in dit geval een ballon gevuld met lachgas. Het product mag op basis van artikel 18A, uit de warenwet geen bijzondere gevaren opleveren voor de gezondheid of veiligheid. De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de risico’s van het gebruik.

Is lachgas aantoonbaar in het bloed?

Er zijn nog geen onderzoeken waarbij gebruik van lachgas kan worden aangetoond.

Wat doet lachgas met de hersenen?

Lachgas blokkeert de glutamaatreceptor in de hersenen. Glutamaat is de belangrijkste neurotransmitter die de hersenen stimuleert. Glutamaat zet andere zenuwcellen aan tot actie. Glutamaat Receptoren zijn verspreid over alle delen van de hersenen en zijn daardoor betrokken bij veel processen die daar plaatsvinden. Lachgas remt de werking van glutamaat tijdelijk, waardoor de manier van waarnemen tijdelijk verandert. Het beeld wordt wazig en geluiden lijken te vervormen en te vertragen. Je hoort soms gebel of een gonzend geluid. De effecten duren niet lang, na 1 tot 5 minuten is het uitgewerkt.